Nieuwjaarsbijeenkomst

2020 gold jarenlang als stip op de horizon in menige plannenmakerij. In veel van die plannen en beleidsstukken kwam het woord Rijnlands voor, dan wel werden verlangens geformuleerd die daar goed in pasten. Nu we daar dan zijn aanbeland, in 2020, dringt de vraag zich op: wat ligt daar dan voorbij? We gaan die vraag aan op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari.

U weet, wij zijn niet zo van stippen op de horizon – het begrijpen van het hier&nu is al een hele tour. En als je die begrijpt, blijkt de toekomst daar al in verborgen te zitten. Die stip, die stond al die tijd al in het midden. Ook in 2020. Dat is onze stelling.

En wat zien we daar bijvoorbeeld? Dat dé grote uitdaging is de intelligentie in een organisatie van de achtergrondprocessen te verschuiven naar de voorste linie – hoewel dat niet meevalt na alle kaalslag. De grote vraag die zich daarbij opdringt is: doet die voorste linie straks zelf de was de deur uit? En schuift het hele idee van ondersteunende diensten niet heel langzaam een bundeltje App’s in?

Kom je licht laten schijnen op 10 januari 2020, de laatste dag van de 25e Rijnlandweek, in congrescentrum Drakenburg, Doctor Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn.

We beginnen om 14.00 uur met de inleiding. En heffen na afloop het glas op… nou ja, voorbij Rijnlands – als dat de conclusie is…

Even streng: de toegangsprijs bedraagt een email waarin je je komst aankondigt naar secretariaat@delimes.nl.

Harold Janssen